Visie

Onze Visie....

Micha 6:8 

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. 
En wat vraagt de HEERE van u 
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben 
en ootmoedig te wandelen met uw God.   

Visie 

Bijbelgedeelte:  
Het fundament van de visie is de brief aan de gemeente van Filadelfia: “Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard. En Mijn Naam niet verloochend.” (Openbaring 3:8b) 

Lange termijn visie: 
De langere termijn visie van de gemeente is dat we als familie in eenheid verbonden zijn.  Familie zijn wordt zichtbaar in onderlinge liefde, dienstbaarheid en zorgzaamheid. Samen weten waar we voor staan en dit op een positieve manier naar buiten uitdragen zodat we de wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God zowel binnen als buiten de gemeente zichtbaar wordt. Vreugdevolle zekerheid!   

In de missie is omschreven: “Wij geloven in het onfeilbaar Woord van God geïnspireerd door de Heilige Geest.” Dit Woord van God willen wij bewaren en de naam van Jezus centraal stellen in alles wat wij doen. Enkele specifieke waarheden willen we extra aandacht geven omdat we hierin uniek zijn ten overstaan van veel andere gemeenten in Putten. Het gaat hierbij ondermeer om de volgende punten:  

  • De doop door onderdompeling : Alle leden zouden naar een buitenstaander kort en onomstotelijk moeten kunnen uitdragen waarom de geloofsdoop in onze ogen de enige Bijbelse doop is. 
  • De doop met de Heilige Geest: Dit is een onderdeel van het DNA van de gemeente. Ons verlangen is dat het spreken in nieuwe tongen en het zichtbaar worden van Gods koninkrijk realiteit wordt in onze gemeente. Wij geloven dat het werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt in zowel de vrucht als de gave.   

Visie voor de samenkomsten: 

Voor de zondagse samenkomsten is de visie dat de samenkomsten ervaren worden vol vreugde en zekerheid. Dit moet meer en meer zichtbaar gaan worden in de onderlinge ontmoeting en de lofprijs en aanbidding. In de samenkomsten staat het Woord van God en de naam van Jezus Christus centraal. Hierin is ons verlangen dat de Heilige Geest tijdens de samenkomsten zonder enige beperking kan en zal bewegen. Dit alles moet gedragen worden door een collectief ontzag voor God als de almachtige schepper van hemel en aarde. 

Korte termijn visie: 

De korte termijn visie is dat we een gemeente zijn die mensen discipelen en toerusten, zodat zij actief meebouwen aan de plaatselijke gemeente en het Koninkrijk van God wereldwijd. Wij willen iedereen die onderdeel is van Rafael Putten op deze manier helpen zijn of haar bestemming te vinden en vanuit die bestemming te leven. Samen kunnen we zo de visie van de gemeente verwezenlijken. Gemeente zijn ben je immers samen. 

Hoe we deze visie in praktijk willen brengen is opgenomen in de strategie van de gemeente voor het komende seizoen