Visie Zondagse Samenkomsten

Onze visie op de zondagse samenkomsten....

De zondagse samenkomsten van Rafaël Putten zijn feestelijke bijeenkomsten waarin we als familie de goedheid van onze God vieren en beleven. Hiermee benadrukken wij dat er bij God volheid van vreugde en blijdschap is omdat we zekerheid en houvast vinden door het geloof in Jezus. De slogan in het logo zegt daarom ook: 
“a river of joy church” 
 
Juist in de zondagse samenkomst willen we staan in de alles overtreffende ‘joy’ die God ons door Zijn Heilige Geest wil leren. 
 
In Romeinen 14: 17 lezen we het volgende: 
“Want het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde (joy) in de Heilige Geest”  
 
Dit betekent dat 'joy’ voortkomt uit de vrede die wij met God hebben doordat wij recht (zonder schuld) voor God staan door het geloof in Jezus Christus. Juist het samenkomen op zondag is een groot goed waarin we samen met elkaar uit onze zorgen en problemen mogen stappen om God de dank en eer te geven voor onze redding. 
 
Hoe gaan wij om met pijn en verdriet? 
De realiteit van het leven kan soms moeilijk zijn. Dit willen wij absoluut niet ontkennen. We zijn ons ook bewust van de pijn en het verdriet wat ons in het leven kan overkomen. Daarom zijn we dan ook niet alleen gemeente op zondag, maar juist ook op de andere dagen van de week. Op deze dagen helpen, troosten en bemoedigen we elkaar. Daarnaast is er binnen onze gemeente een pastoraal team die ondersteuning wil bieden in de moeilijke momenten van het leven. 
 
Om welke reden is er gekozen voor het woord ‘joy’ in plaats van ‘vreugde’? 
In de King James vertaling staat het woord ‘joy’ wat in het Nederlands bijna altijd met vreugde vertaald wordt. Echter zou ‘joy’ vanuit de grondtekst ook met ‘blijdschap’ vertaald kunnen worden. 
Vreugde wordt vaak gezien als iets wat in je hart leeft. Blijdschap daarentegen spreekt veel meer van de expressie waarmee we God mogen eren. Deze expressie, die voortkomt uit de innerlijke vreugde, maakt dat we groeien in vrijmoedigheid en zorgt er mede voor dat de samenkomsten ook daadwerkelijk feesten voor God worden. 

De Bijbel leert ons op meerdere plaatsen dat ‘joy’ de sleutel is om door te breken in geestelijke kracht. Het mooiste komt dit naar voren in Nehemiah waar staat dat de vreugde (joy) van de HEERE onze kracht is.  

In Jesaja 35: 10 staat hierover het volgende:  
“Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, Verdriet en gezucht zullen wegvluchten”.  

Jesaja profeteert hier dat we zullen juichen en eeuwige vreugde en blijdschap mogen ontvangen waardoor verdriet en gezucht wegvluchten. Vreugde en blijdschap creëert een atmosfeer waarin de Heilige Geest kan werken. Hierdoor zal vreugde en blijdschap meer dan overvloedig worden. Wij geloven dan ook dat de kracht van vreugde en blijdschap is dat verdriet en gezucht wegvluchten. De sleutel tot vreugde en blijdschap is het feit dat we zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus.  

Wanneer wij die vreugde en blijdschap met elkaar beleven en uitleven zal Gods Geest de samenkomsten bedauwen met Zijn overweldigende kracht. Deze Goddelijke kracht zet mensen vrij en schenkt genezing naar geest, ziel en lichaam. Dat is echte joy!