De veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafael Putten (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na.
Het beleid staat beschreven in de documenten “Richtlijn Veilige Kerk” van Rafaël Nederland en “de Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”.

Op hoofdlijnen betekent dit, omdat er bij Rafael Putten vele mensen op allerlei manieren en in verschillende rollen betrokken zijn, er een protocol is, zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden. Dit is het reglement afhandeling van klachten tegen leiders

Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd (zie hiervoor de button Meldpunt).

Vermoeden en advies:
Hebt u een vermoeden van een situatie waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, dan kunt u hier advies over inwinnen bij de regio-opziener van Rafael Nederland, waartoe Rafael Putten toe behoort. Deze is gehouden aan vertrouwelijkheid en schakelt indien nodig Rafael Nederland in voor professionele ondersteuning.

Betreft uw vermoeden de voorgangers of leden van het leidersteam van Rafael Putten, dan kunt u ook bij bovenstaande personen terecht. U kunt echter, in geval van vermoedens jegens het leiderschap, ook direct contact leggen met Rafael Nederland, de overkoepelende organisatie via het emailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl.