Strategie

Strategie seizoen 2019-2020

Strategie 

Hoe geven we de visie handen en voeten? 

Iets wat duidelijk in de visie van de gemeente naar voren komt ,is samen staan voor bijbelse normen en waarden. Het helder kunnen verwoorden wat de bijbelse begrippen geloofsdoop, doop met de Heilige Geest en andere kernwoorden zoals genade, rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus en vreugdevolle zekerheid inhouden. Deze begrippen zijn namelijk het fundament van onze gemeente. 

Onderwijs: 

Hiervoor is onderwijs nodig. Dit onderwijs willen wij door middel van de door God gegeven bedieningen in de gemeente brengen. Heel praktisch betekend dit dat we voor het komende seizoen ons als gemeente willen toewijden aan onderwijs en het uitstappen in geloof zodat we als gemeente uitgedaagd worden meer en meer te wandelen overeenkomstig onze collectieve roeping. Hiervoor zullen we in de planning van aankomend seizoen ruimte maken. Ook wordt er een budget voor vrijmaken.  

Samen familie: 
Een ander belangrijk punt uit de visie is de onderlinge eenheid en verbondenheid te waarborgen en verder te bouwen aan het zijn van een familie. Ook hiervoor willen we zowel in de agenda als in de begroting ruimte vrijmaken. 

Wij geloven in een geweldig seizoen van groei en vreugdevolle zekerheid waarin Jezus centraal staat!