Rafaël Putten

Samen - Familie - Vreugde - Zekerheid

1 Missie

1.1 Wie zijn wij

Rafaël Putten is een pinkstergemeente die leeft vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde. De naam Rafaël betekent “God geneest” of “God herstelt”. Wij zijn dan ook een plaats waar Jezus zowel als “redder”, als “hersteller” zichtbaar is en iedereen zijn of haar bestemming in Hem mag ontdekken.  Wij zijn een gemeente waar eenheid en onderlinge liefde centraal staat. Hiervan is het familie-zijn door geloof in Jezus Christus de basis. In onze gemeente is jong en oud welkom, ongeacht achtergrond of verleden.


De gemeente is in juni 2014 opgericht door Johan en Marieke Tomassen en aangesloten bij het kerkgenootschap Rafaël Nederland. Een kerkgenootschap dat onderdeel uitmaakt van de
International Church of the Foursquare Gospel, waarbij wereldwijd tienduizenden gemeenten en bedieningen zijn aangesloten.

Het bestuur van de gemeente berust bij het Geestelijk Leiderschap Team (GLT). De dagelijkse uitvoering van het gemeente-zijn bij een Bedieningen Team (BT) i.o. Beide teams worden aangestuurd door de (senior) voorganger van de gemeente. (zie bijlage)

1.2 Wat is ons bestaansrecht

Ons bestaansrecht ligt in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hierdoor heeft God laten zien dat Hij Jezus èn tot Heer èn tot Christus gemaakt heeft om voor alle mensen eeuwige redding te bewerken.

1.3 Waar staan we voor

Onze normen en waarden liggen in Gods woord en worden gekenmerkt door de vrucht van de Heilige Geest. Gods liefde voor ons maakt dat wij elkaar, maar boven alles Hem, liefhebben. Dienstbaarheid en zorgzaamheid karakteriseren onze gemeente. We accepteren, waarderen en vergeven elkaar. Daarmee sporen we elkaar aan te leven zoals God vraagt, zodat we groeien en vrucht dragen. Hierin ligt tevens de verantwoording om naar vermogen (ook financieel) aan het gemeente-zijn bij te dragen.

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Omdat wij een pinkstergemeente zijn, geloven wij dat God ons aanmoedigt te focussen op een aantal specifieke waarheden zoals: de doop door onderdompeling, de doop met de Heilige Geest, met als eerste bewijs daarvan het spreken in nieuwe tongen, en het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk. Deze en andere Bijbelse waarheden hebben wij verder uitgewerkt in een geloofsdocument.

1.4 Wat onderscheidt ons

Vreugdevolle zekerheid! Vreugde, omdat geloof een zekerheid is voor dit leven en het leven na de dood. De zekerheid dat God onvoorwaardelijk liefheeft en hen die geloven vergeeft op grond van én de dood én de opstanding van Jezus Christus. Ook moedigt Hij ons aan om Zijn liefde met elkaar te beleven en uit te delen door mensen vrij te zetten en te leren wandelen in Zijn Koninkrijk door Zijn Woord en de kracht van de Heilige Geest.