Goede Vrijdag en eerste Paasdag

Op Goede Vrijdag is er een avondmaalsdienst. Deze begint om 19:30 uur. Samen vieren dat Jezus leeft! Op eerste Paasdag is er een feestelijke samenkomst om 10:00 uur. Neem gerust familie, vrienden en bekende mee!

Goede Vrijdag en eerste Paasdag
07-03-2018